Kontrola kvality včetně GCP auditu

A-Pharma garantuje veškerou kompetentní podporu při kterémkoliv GCP auditu či inspekci.

A-Pharma podstoupila řadu auditů ať ze strany zadavatele nebo ze strany správních úřadů a úspěšně prošla bez nálezů. A-Pharma je odhodlána provázet Váš projekt všemi kritickými úskalími a převzít následující úkoly:

  • plány na záruku kvality
  • audity kvality provádění klinických hodnocení, včetně zadavatele a zkušebních center
  • kontinuální proces řízení kvality
  • audity ze strany SUKLu/ nezávislých Etických komisí
  • audity podání žádostí k regulačním orgánům, k zajištění přesnosti a souladu napříč všemi sekcemi
  • zpráva o kontrole kvality a konzultační služby
Kontrola kvality včetně GCP auditu
  • Kontrola kvality včetně GCP auditu