Biostatistika

Termín ‚Biostatistika‘ se užívá ve smyslu statistiky aplikované v medicíně a zdravotních vědách spíše než ve smyslu aplikace v biologii obecně.

V našich dokumentech jsou biostatistická témata jasně definována jako nedílná součást návrhu a průběhu klinického hodnocení. Biostatistické principy zdůrazňují multidisciplinární přístup, nezbytný k zajištění adekvátní evidence klinického hodnocení. Zkušení statistici A–Pharmy užívají svých nejlepších znalostí, aby zajistili následující služby:

  • statistické konzultace
  • statistické výpočty velikostí vzorků
  • protokol a vývoj CRF
  • statistické a analytické plány
  • randomizační plány
  • statistické programování
  • statistické vyhodnocení a zpráva
Biostatistika
  • Biostatistika