Management lékové bezpečnosti

Dlouhodobá zkušenost A-Pharmy v klinickém hodnocením a praxe v oblasti pharmacovigilance zaručují, že budou včas podávána vysoce kvalitní, spolehlivá hlášení v souladu s předpisy na EMEA, státní regulační organizace, příslušným Etickým komisím a zkoušejícím.

Můžete se spolehnout, že naše profesionální služby pokryjí:

  • hlášení a zpracování vážných nežádoucích účinků (SAE)
  • hlášení a zpracování nežádoucích reakcí na lék (ADRs)
  • příprava a podání roční zprávy bezpečnosti (ASR) a periodická bezpečnostní aktualizovaná hlášení (PSUR)
  • bezpečnostní a farmako-epidemiologické studie
  • světově shromažďující databázi a integrované bezpečnostní přehledy
  • konzultaci a systémovou analýzu
  • farmakovigilanci
Management lékové bezpečnosti
  • Management lékové bezpečnosti