GCP trénink a školení

Věříme, že systematické školení zaměstnanců A-Pharmy stejně jako klinických týmů jsou stavebním kamenem pro vysokou úroveň kvality ve všech postupech v souladu s nejnovějším vývojem.

Management A-Pharmy vytvořil komplexní systém rozsáhlých výcvikových programů zahrnujících:

  • výcvikové programy ve správné klinické praxi, přizpůsobené individuálnímu klientovi a vedené v místě určeném klientem, k zajištění ekonomické efektivity a účasti celého týmu.
  • vzdělávací semináře zaměřené na specifické terapeutické oblasti
  • zkušený klinický tým poskytující  výcvik personálu klienta přímo na pracovišti
  • školení pro zkoušející/studijní koordinátory/zdravotní sestry
  • trénink zaměstnanců ve standardních pracovních postupech (SOP) zadavatele
  • systematický interní výcvik v A-Pharmě zaměřený na znalosti GCP, Helsinské deklarace a územně specifické legislativy umožňuje A-Pharmě rychlé zavedení nových předpisů do praxe. Interní výcvik také zahrnuje rozvoj vyjednávacích a komunikačních schopností klinických monitorů se zaměřením na efektivitu organizace práce, profesionální přístup a řešení typických problémů v monitorování klinických hodnocení.
  • Kromě těchto interních školené provádíme školení GCP pro ostatní společnosti, včetně nemocnic a soukromých praxí
GCP trénink a školení
  • GCP trénink a školení