Kontrola kvality včetně GCP auditu

A-Pharma garantuje veškerou odbornou podporu při kterémkoliv GCP auditu či inspekci.

A-Pharma podstoupila řadu auditů a inspekcí, včetně mezinárodních. A-Pharma je odhodlána provázet Váš projekt všemi kritickými úskalími a převzít následující úkoly:

  • management kvality
  • audity kvality provádění klinických hodnocení, včetně klinických center
  • příprava na inspekce ze strany SUKLu, podpora řešení inspekčních nálezů
  • audity podání žádostí k regulačním orgánům, k zajištění přesnosti a souladu napříč všemi sekcemi
  • zpráva o kontrole kvality a konzultační služby
Kontrola kvality včetně GCP auditu
  • Kontrola kvality včetně GCP auditu