A-Pharma – A Leading Private CRO in The Czech and Slovak Republic (EU)

A-Pharma is a privately owned Czech CRO (Contract research organization) founded in 1996.

The company can offer complete services on the field of clinical trials, medical devices, drug registration, data management, biostatistics, quality assurance including GCP auditing, translations of medical text and GCP trainings.

Our company is located in Prague, the Capital of the Czech Republic and  we are active in Czech and Slovak Republic. A-Pharma  is a leading private CRO in the Czech Republic.

Performance of clinical trials is a major activity of the company. There have been more than 150 clinical trials performed or in progress since its foundation.

A-Pharma is co-operating with many pharmaceutical, biotechnology, medical device companies and CRO’s as well.

A-Pharma: Company HQ in Prague
  • A-Pharma: Company HQ in Prague

Klinická hodnocení I-IV fáze

Máme zkušenosti s klinickými hodnoceními v mnoha terapeutických oblastech, včetně hypertense, bronchiálního astma, nervových onemocnění, rakoviny prsu, diabetes, poruch metabolismu, urologie, plicní fibrózy, lupénkového onemocnění, fibromyalgie, onkologie, hemo-onkologie, vakcinace, revmatologie, dýchacího ústrojí, kardiologie a mnohých dalších.

Dobře vyvinutý systém

Na základě dlouhodobé zkušenosti, může naše společnost nabídnout dobře vyvinutý systém na straně náboru center, smluv, vyjednávání, statistických plánů, regulačních záležitostí včetně komunikace se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ministerstvem zdravotnictví a Etickými komisemi, profesionální překlady, všechny druhy návštěv v rámci monitorování klinického hodnocení atd.

Certifikace ISO 9001:2000

V roce 2006, naše společnost získala certifikaci ISO 9001:2000. Všechny aktivity týkající se klinických hodnocení jak přípravy tak výkonu jsou prováděny v souladu s pravidly správné klinické praxe a v plném souladu s místními a evropskými/FDA legislativními požadavky.