A-Pharma s.r.o. – soukromá výzkumná organizace v České a Slovenské republice

A–Pharma s.r.o. je soukromá společnost založená v roce 1996. Poskytuje kompletní služby v oblasti klinických hodnocení, zdravotních pomůcek, registrací léků, zpracování dat, biostatistiky, auditů, překladů lékařských textů a GCP tréninku.

Sídlo společnosti se nachází v Praze a je aktivní  v České republice a rovněž na Slovensku. V České republice je A–Pharma s.r.o. vedoucí soukromou výzkumnou organizací na trhu.

Její hlavní aktivitou je provádění klinických hodnocení. Od založení společnosti bylo provedeno nebo probíhá přes 150 klinických hodnocení.

A-Pharma: Sídlo společnosti v Praze
  • A-Pharma: Sídlo společnosti v Praze

Klinická hodnocení I-IV fáze

Máme zkušenosti s klinickými hodnoceními v mnoha terapeutických oblastech, včetně hypertense, bronchiálního astma, nervových onemocnění, rakoviny prsu, diabetes, poruch metabolismu, urologie, plicní fibrózy, lupénkového onemocnění, fibromyalgie, onkologie, hemo-onkologie, vakcinace, revmatologie, dýchacího ústrojí, kardiologie a mnohých dalších.

Dobře vyvinutý systém

Na základě dlouhodobé zkušenosti, může naše společnost nabídnout dobře vyvinutý systém na straně náboru center, smluv, vyjednávání, statistických plánů, regulačních záležitostí včetně komunikace se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ministerstvem zdravotnictví a Etickými komisemi, profesionální překlady, všechny druhy návštěv v rámci monitorování klinického hodnocení atd.

Certifikace ISO 9001:2000

V roce 2006, naše společnost získala certifikaci ISO 9001:2000. Všechny aktivity týkající se klinických hodnocení jak přípravy tak výkonu jsou prováděny v souladu s pravidly správné klinické praxe a v plném souladu s místními a evropskými/FDA legislativními požadavky.